Důchodová reforma - penzijní připojištění

Vydáno: 11 minut čtení
Důchodová reforma – penzijní připojištění
Tomáš
Kořínek
Současný důchodový systém
Důchodový systém patří mezi vlajkovou loď celého sociálního systému v České republice. Jedná se vůbec o jednu z nejdůležitějších dávek, kterou stát vyplácí. Výdaje na tento systém zaujímají 10 % HDP, což peněžně vyjádřeno představuje sumu o objemu 28 % státního rozpočtu, tedy téměř 300 mld. Kč. Ovšem od roku 2008 přestává být financování systému vyrovnané a začínají se objevovat počátky problémů v podobě rostoucího dluhu, který se nyní pohybuje okolo 30-40 mld. Kč ročně, což je částka tvořící téměř čtvrtinu ročního schodku rozpočtu.
Financování důchodového systému
Nejvíce využívanou metodou financování a hlavním pilířem důchodových systémů je systém průběžného financování, tzv. pay as you go - PAYG. Tento systém funguje na bázi fondu odděleného od státního rozpočtu. Do tohoto fondu přispívají ekonomicky aktivní jedinci částmi svých příjmů a ty jsou hned přerozdělovány mezi současné důchodce. Jedná se o systém, který vychází z myšlenky mezigenerační solidarity.
Problémem průběžného systému je však jeho citlivost na demografické a ekonomické změny, které se ve většině zemí začínají v současnosti projevovat. Tyto výkyvy mohou být způsobeny nedostatečnými zdroji, které se musí dofinancovávat ze státních rozpoč

Související dokumenty