Nové podmínky využití DPP v zemědělství

Vydáno: 15 minut čtení

Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce v § 2 odst. 1 ve znění zákona č. 365/2011 Sb. vymezuje s účinností od 1. 1. 2012 nově pojem závislá práce.

Nové podmínky využití DPP v zemědělství
Ing.
Ivan
Macháček
Závislou prací je práce, která je vykonávána:
*
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
*
jménem zaměstnavatele,
*
podle pokynů zaměstnavatele,
*
a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele a v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu.
Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
, přičemž zaměstnavatel má podle § 74 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. K dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr patří dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“). Jejich právní řešení je obsahem § 74 až 77 ZP. A právě
u DPP dochází na základě zákona č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 k výrazným změnám.
 
Řešení DPP v ZP
Pro uzavření DPP platí ustanovení § 75 (specifické ustanovení) a 77 (společné ustanovení pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti) ZP. DPP může být