Vložení hospodářských budov do obchodního majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělský podnikatel, OSVČ, daňová evidence, plátce DPH podniká v oblasti zemědělské výroby. Bydlí v rodinném domě na vesnici, součástí rodinného domu jsou hospodářské budovy: chlévy, sklep na skladování ovoce a zemědělských výpěstků, přístavek na malotraktor atd. Tyto hospodářské budovy jsou postavené na stejném parcelním čísle jako rodinný dům a jsou „přilepené“ k domu. Podnikatel by chtěl nechat hospodářské budovy ocenit a vložit do obchodního majetku, jednak je odepisovat, ale hlavně opravit a výdaje na opravy uplatnit do daňových výdajů. Může do obchodního majetku (dále jen „OM“) vložit jen tyto hospodářské budovy nebo musí vkládat celou nemovitost včetně rodinného domu (odpisy by samozřejmě uplatňovat jen z části hospodářských budov).

Vložení hospodářských budov do obchodního majetku
Ing.
Mil