Odpis plemenného býka

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, plátce DPH vede daňovou evidenci a zakoupila v roce 2011 plemenného býka v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH. Dotaz zní, zda je nutné zvíře odepisovat, či je možné zahrnout celou částku do daňově uznatelných výdajů, jak jsem pochopila z § 26 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Musím eventuálně pro odpisy ke vstupní ceně 80 tis. Kč připočíst dopravné, evidenci do plemenné knihy či veterinární vyšetření?

Odpis plemenného býka
Ing.
Martin
Děrgel