DPH u prodeje siláže a senáže

Vydáno: 1 minuta čtení

Zemědělský podnik vyrobil kukuřičnou siláž a travní senáž jako krmivo pro svá hospodářská zvířata. Tyto produkty jsou zařazeny v číselném kódu harmonizovaného popisu číselného označování zboží do 2308..., resp 1214... u senáže – tedy jsou v seznamu zboží podléhajícího snížené sazbě v příloze č. 1 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Podnik tento výrobek (krmivo) prodá. Odběratel dle svých potřeb tento zkrmí nebo jej použije jako palivo do bioplynové stanice výroby elektrické energie. S jakou sazbou DPH takový prodej realizovat? Domníváme se, že při uplatnění sazby DPH nelze zohledňovat účel k jakému je daná komodita použita a není ani rozhodující v jakém stavu se nachází. Pokud je nutné uplatnit jinou sazbu DPH, než která odpovídá číselnému označení, prosíme o sdělení příslušného ustanovení ZDPH .

DPH u prodeje siláže a s

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty