Nezdanitelná část daně vs. dar

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzická osoba pracuje a již několik let pečuje o invalidního syna. Může si udělat odečet z daní v případě, že mu koupí pro potřeby jeho vzdělávání počítač?

Nezdanitelná část daně vs. dar
Odpověď:
Nákup počítače pro invalidního syna na jeho vzdělávání lze podle § 15 odst. 1) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně. Pouze připomínáme, že poskytnutý dar je nutné prokázat dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut a datum darování. Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období by měla přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů