Kdo se nepovažuje v roce 2012 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?

Vydáno: 7 minut čtení

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci zúčtovány příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ ), a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá.

Kdo se nepovažuje v roce 2012 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Ing.
Antonín
Daněk
Cílem současného pojetí je - s ohledem na potřebu zajištění potřebných zdrojů v systému veřejného zdravotního pojištění - vyčlenit (poměrně úzce omezený) okruh osob, které ve zdravotním pojištění jako zaměstnanci uvedeny nejsou.
V právních podmínkách roku 2012 se ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje:
 
1) Osoba, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny
Jedná se o příjmy uvedené v ustanovení