Prodej družstevního podílu

Vydáno: 1 minuta čtení

Syn bydlel s otcem v družstevním bytě. V roce 2010 po otci družstevní podíl zdědil. V roce 2011 tento podíl odprodal. Bude osvobozen od daně z příjmů?

Prodej družstevního podílu
Odpověď:
V § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je uvedeno, že příjmy z převodu členských práv družstva jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud přesahuje doba mezi nabytím a převodem pět let. Doba po kterou syn bydlel v bytě u otce, člena družstva, se do časového testu nezapočítává. Z tohoto je zřejmé, že časový test pro osvobození příjmů z prodeje družstevního podílu syn nesplňuje.
Pouze za předpokladu, že by syn získané prostředky použil na uspokojování bytové potřeby, je část příjmu, kterou na tyto účely použije, od daně z příjmů osvobozena. Co se rozumí bytovou potřebou lze nalézt v § 15 odst. 3 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů