Daňové zvýhodnění na dítě

Vydáno: 1 minuta čtení

Dcera ukončila v roce 2011 studium na střední škole. Protože neprospěla u maturity, tak v září ji opakovala a maturitu udělala. Může otec uplatnit daňové zvýhodnění i za měsíce červenec, srpen, září? V této době nebyla dcera v evidenci úřadu práce ani výdělečně činná.

Daňové zvýhodnění na dítě
Odpověď:
Ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že žák, který nevykoná závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ve znění pozdějších předpisů, považuje u středoškoláka i doba školních prázdnin, která bezprostředně navazuje na skončení studia, pokud dítě po celý měsíc nevykonávalo výdělečnou činnost nebo nemělo po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti. Daňové zvýhodnění na dceru lze tedy uplatnit za leden až srpen 2011.