Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období rok 2011

Vydáno: 7 minut čtení

V příspěvku si ukážeme na konkrétním příkladu postup při vyplnění daňového přiznání zemědělské společnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2011.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
Daňové přiznání podle DŘ1 a ZDP2
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO") se podává podle § 136 DŘ nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce (daňový poradce nebo advokát), podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.
Poslední možnost k včasnému podání daňového přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2011 i splatnost daně je 2. 4. 2012 a v případě, že daňové přiznání zpracovává poradce nebo jde o subjekt, jehož účetní závěrku je nutno ze zákona ověřit auditorem, půjde o termín 2. 7. 2012.
V ZDP je zakotveno specifické ustanovení týkající se daňového přiznání právnických osob, a to ustanovení § 38m ZDP.
Daňové přiznání se podává