Časové rozlišení nákladů, dohadné položky

Vydáno: 6 minut čtení

V poslední době se stále více množí případy, kdy firmy neprovádějí nebo nesprávně provádějí časová rozlišení nákladů, což může vést i ke značným doměrkům z daňových kontrol. I když jsme se již dříve o této problematice zmiňovali, považujeme za potřebné ji znovu zkráceně připomenout.

Časové rozlišení nákladů, dohadné položky
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Časové rozlišení z účetního hlediska
Pokud se v účetním období, za které účetní jednotka zjišťuje hospodářský výsledek, nekryjí výdaje s náklady, bude účetní jednotka provádět časové rozlišení nákladů. Toto časové rozlišení můžeme rozdělit na:
1)
Náklady příštích období.
V tomto případě se v běžném období jedná o výdaj a v příštím období o náklad.