Vložení hospodářských budov do obchodního majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělský podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), vede daňovou evidenci, je plátce DPH a podniká v oblasti zemědělské výroby. Bydlí v rodinném domě na vesnici, součástí rodinného domu jsou hospodářské budovy: chlévy, sklep na skladování ovoce a zemědělských výpěstků, přístavek na malotraktor atd. Tyto hospodářské budovy jsou postavené na stejném parcelním čísle jako rodinný dům a jsou „přilepené“ k domu. Podnikatel by chtěl nechat hospodářské budovy ocenit a vložit do obchodního majetku (dále jen „OM“), jednak je odepisovat, ale hlavně opravit a výdaje na opravy uplatnit do daňových výdajů. Může do OM vložit jen tyto hospod. budovy nebo musí vkládat celou nemovitost včetně rodinného domu (odpisy by samozřejmě uplatňovat jen z části hospodářských budov).

Vložení hospodářských budov do obchodního majetku