Odpis plemenného býka

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci zakoupila v roce 2011 plemenného býka v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH. Dotaz zní, zda je nutné zvíře odepisovat, či je možné zahrnout celou částku do daňově uznatelných výdajů, jak jsem pochopila z § 26 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Musím eventuelně pro odpisy ke vstupní ceně 80 tis. Kč připočíst dopravné, evidenci do plemenné knihy či veterinární vyšetření?

Odpis plemenného býka
Ing.
Martin
Děrgel