Daňové a účetní chyby a jejich opravy v podmínkách roku 2011

Vydáno: 22 minut čtení
Daňové a účetní chyby a jejich opravy v podmínkách roku 2011
Ing.
Ivana
Pilařová
1. Úvod
„Chybovat je lidské“ je jednou ze známých okřídlených frází. Minimálně v účetnictví a daních je ale pravdivá. Chyb se dopouštíme všichni a všichni se také obvykle snažíme o jejich opravu. A právě chyby a jejich opravy jsou předmětem tohoto článku. Téma je to velmi rozsáhlé a různorodé - podle hesla „co se pokazit může, to se také pokazí“, proto se pokusím o dodržení určité struktury, abychom se ve vlastních chybách v prvé řadě orientovali. Teprve poté je možné hledat řešení.
Tématem se budeme zabývat v tomto pořadí:
*
druhy chyb,
*
rozbor jednotlivých druhů chyb a jejich opravy,
*
podávání dodatečných daňových přiznání k dani z příjmů.
2. Druhy účetních a daňových chyb
Pokud se soustředíme především na chyby související s daní z příjmů, lze naše možná pochybení rozdělit na:
*
chyby účetního charakteru, které však nemají dopad do základu daně z příjmů,
*
chyby účetního charakteru, které způsobily chybné vykázání základu daně z příjmů,
*
chyby daňové, které nepramení z chybně vedeného účetnictví, ale chybně sestaveného daňového přiznání.
Pro účely tohoto článku se shodněme na tom, že chyby opravdu chceme opravit. Nebudeme spekulovat na „štěstí“, že se na chybu nepřijde. Pravděpodobně by se nám neopravená chyba stejně projevila v budoucnosti a dál by působila další chyby, které by normálně nevznikly. Touto cestou rozhodně nepůjdeme.
V první chvíli po zjištění chyby je nutné přesně identifikovat,
co je špatně a jaké mělo být správné řešení.
Od toho se pak odvíjí způsob opravy - může probíhat jen v účetnictví, nebo jen v dani z příjmů, nebo jak v účetnictví, tak i v dani z příjmů. Výsledkem musí být stav, který by nastal, kdyby chyba nevznikla.
2.1 Chyby účetního charakteru, které nezpůsobily zkreslení základu daně
Do této skupiny patří například:
*
chybné stanovení účetních odpisů,
*
nevytvoření rezervy, která je daňově neúčinná,
*
nevytvoření účetní opravné položky k majetku či pohledávce,