Zdanění příjmů z prodeje nemovitostí u zemědělského podnikatele

Vydáno: 22 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), obsahuje několik ustanovení, které se zabývají osvobozením příjmů z prodeje nemovitostí u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Zdanění příjmů z prodeje nemovitostí u zemědělského podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
Jedná se o následující ustanovení ZDP:
*
- obsahuje podmínky pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, a to ve vazbě na časový test bydliště v nemovitosti bezprostředně před jejím prodejem;
*
- obsahuje podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, a to ve vazbě na dobu mezi nabytím a prodejem nemovitosti;
*
- obsahuje podmínky pro osvobození příjmů z převodu členských práv družstva (prodej družstevního bytu), a to ve vazbě na dobu mezi nabytím a převodem těchto členských práv družstva;
*
- obsahuje podmínky pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a dále podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu a to v obou případech ve vazbě na použití získaných prostředků na uspokojení bytové potřeby.
V případě, že nejsou dodrženy podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti, resp. pozemku, dle výše uvedených ustanovení § 4 odst. 1 ZDP, bude získaný příjem z prodeje nemovitosti, resp. pozemku, zdaněn dle § 7 nebo dle § 10 ZDP, a to podle toho, zda je nemovitost, resp. pozemek zahrnut či nezahrnut v obchodním majetku zemědělského podnikatele.
 
Zdanění příjmů z prodeje nemovitosti zařazené v obchodním majetku
Příjem z převodu domu, bytu nebo jiných nemovitosti zahrnutých zemědělským podnikatelem v obchodním majetku, je vždy
zdaněn podle § 7 ZDP
jako příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, přičemž základ daně z prodeje nemovitosti vstupuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění poplatníka.
Zařazením