Skladování zboží

Vydáno: 8 minut čtení

I velmi malá firma se zpravidla neobejde bez skladování nakoupeného materiálu a zboží. V následujícím článku si přiblížíme skladování trochu z jiného úhlu. Nebudeme se zabývat účetní problematikou, kterou daňové subjekty využívají při skladování. Spíše si ukážeme jak lze optimalizovat v některých případech náklady na skladování zboží. Dále si připomeneme povinnost daňových subjektů provádět inventarizaci skladových zásob a jaké sankce nastat v případě nepředložení inventurních soupisů.

Skladování zboží
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Optimalizace nákladu na skladování zboží
Velké firmy jsou založeny na moderních přístupech distribuce na tzv. systémech just-in-time. Tento systém umožňuje udržovat minimální zásoby materiálu a tím zamezuje zbytečným nákladům. Systém je založen na komunikaci mezi skladem a distribucí, kdy při poklesu zásob materiálu pod určité množství, je distribuce okamžitě informována a chybějící zboží doplní. Systém just-in-time je finančně náročný a mohou si ho dovolit provozovat jen větší firmy s dostatečným kapitálem.
Drobní a střední podnikatelé, kteří nedisponují takovými prostředky, však mohou využít jiné metody, které vyjdou méně nákladně.
V tomto článku se budeme snažit objasnit optimalizaci nákladu na skladování zásob pro firmy nedisponující drahými systémy distribuce. Zaměříme se hlavně na problémy v