Smlouva o nájmu vozidla

Vydáno: 2 minuty čtení
Smlouva o nájmu vozidla
Ing.
Petra
Konderlová
Pronajímatel - fyzická osoba uzavřela smlouvu na dobu neurčitou o nájmu osobního automobilu s nájemcem, tj. se společností s r. o., ve které je tato stejná fyzická osoba jediným majitelem a jednatelem a obě strany na smlouvě podepsala. Nájemné si obě strany stanovily na 1 500 Kč za kalendářní rok. Mám tři související dotazy:
1.
Je tento pronájem vzhledem ke vzájemné vazbě přípustný a je stanovený nájem obvyklý?
2.
Silniční daň platí ten, kdo je uveden v technickém průkazu, ale když je ve smlouvě uveden jako plátce silniční daně nájemce, kdo se přihlásí na finanční úřad k silniční dani?
3.
Auto bude používáno ze 100 % v s. r. o., lze si odečíst z pohonných hmot DPH?
odpověď:
1.
Stanovený nájem není obvyklý, je velice nízký, ale neznám další podmínky uzavřené smlouvy o nájmu. Dle § 23 odst. 7 by ceny sjednané mezi spojenými osobami měly být stejné jako mezi osobami nezávislými za obvyklých tržních podmínek. Zvažte, zda toto Vaše smlouva o nájmu splňuje. Ale protože se jedná o fyzickou osobu a zároveň majitele firmy s. r. o., pak by měl být tento pronájem i za tuto cenu přípustný.
2.
Poplatníkem silniční daně je pronajímatel, protože je zapsán v TP vozidla. Nájemce za pronajímatele silniční daň platit může, ale tato zaplacená silniční daň je pro nájemce daňově neuznatelným nákladem. Nejlepším řešením by bylo, kdyby silniční daň zaplatil pronajímatel a o tuto daň navýšil roční nájemné firmě s. r. o.
3.
Ano, z PHM si můžete uplatnit DPH, pokud je uvedeno ve smlouvě o nájmu, že veškeré náklady spojené s provozem a údržbou vozidla hradí nájemce. Za dané vozidlo samozřejmě musíte vést knihu jízd, kde 100 % využití pohonných hmot pro firemní účely prokážete.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů