Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Soukromý zemědělec, fyzická osoba, která vede účetnictví, požádala o dotační titul předčasné ukončení zemědělské činnosti. Po splnění všech předepsaných podmínek jí byl dotační titul přiznán v březnu 2010 se zpětnou platností od 1. 10. 2009 a peníze za tyto tři měsíce obdržel v dubnu 2010.
Peníze za rok 2010 mu byly zaslány na účet až v lednu 2011, rozhodnutí o přiznání
dotace
obdržel v prosinci 2010. Jednou z podmínek přiznání
dotace
je zrušení oprávnění k provozování zemědělské činnosti a vyřazení z evidence LPIS. Protože podnikatel má další živnostenská oprávnění nedošlo k jeho úplnému zrušení.
Jak z pohledu zákona budou tyto peníze daněny (§ 10)?
Jak budou - nebudou mít vliv na zdravotní a sociální pojištění?
Budou obdržené peníze v lednu 2011 za rok 2010 v případě zdanění příjmem na zdanění kterého roku?
odpověď:
Dotace
vyplácené z titulu předčasného ukončení zemědělské činnosti podle aktuálního znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nejsou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. V daném případě se tedy jedná o ostatní příjem podle § 10 ZDP, neboť tento příjem není příjmem, který by bylo možné podřadit pod příjmy uvedené v § 6 až 9 ZDP. V § 10 uvedeného ZDP je uveden pouze demonstrativní výčet příjmů, které lze pod ostatní příjmy zahrnout. Klíčovým parametrem je tedy úvodní část odst. 1 tohoto paragrafu.
Příjmy z titulu
dotace
za předčasné ukončení zemědělské činnosti, které poplatníkovi plynou v lednu 2011, budou zahrnuty do zdanitelných příjmů zdaňovacího období roku 2011, a to bez ohledu na to, k jakému období se vztahují. Na tuto skutečnost rovněž nemá vliv to, že je poplatník účetní jednotkou v souvislosti se svým dalším podnikáním.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů