Kdy si lze vyplácet zisk společníků?

Vydáno: 1 minuta čtení
Kdy si lze vyplácet zisk společníků?
Ing.
Ivana
Pilařová
Účetní jednotka s. r. o. se rozhodla provést odklad daňové povinnosti a podává daňové přiznání až k 30. 6. 2011. Účetní závěrku má již ale sestavenou k 1. 4. 2011. Můžou si na základě této sestavené a schválené účetní závěrky valnou hromadou rozdělit společníci zisk, nebo musí čekat až na podání daňového přiznání, tedy si budou moci vyplatit zisk až po 30. 6. 2011?
odpověď:
Valná hromada, která schvaluje účetní závěrku, je oprávněná rozdělit zisk uplynulého roku i nerozdělený zisk minulých let na podíly na zisku. Tato valná hromada schvalující účetní závěrku musí proběhnout do 6 měsíců od rozvahového dne. K tomuto schválení je třeba mít sestavenou účetní závěrku, není třeba čekat na termín pro podání daňového přiznání na dani z příjmů právnických osob.
Výplata podílů pak musí proběhnout do 3 měsíců po rozhodnutí valné hromady, pokud valná hromada neschválí jiný termín výplaty.

Související dokumenty