Úhrada stravenkou

Vydáno: 5 minut čtení
Úhrada stravenkou
Ing.
Jiří
Koch
Právnická osoba - družstvo je plátci DPH a vede podvojné účetnictví. V provozovnách jsou přijímány od zákazníků stravenky vydané firmami jako např. Sodexo Pass, Accor Services apod. za účelem úhrady poskytovaných stravovacích služeb. Po ukončení měsíce provozovny předají přijaté stravenky na ústředí družstva, kde jsou přepočítány a následně předány uvedeným firmám. Na provozovně je tedy úhrada poskytnuté služby zaplacena místo penězi v hotovos