Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010

Vydáno: 5 minut čtení

Rok 2010 nepřinesl mnoho novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob, a tak ani daňové přiznání nedoznalo mnoha změn.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010
Ing.
Miloš
Kořínek
Na několika změnách se podílí zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který má účinnost pod 1. 1. 2011 a nahrazuje doposud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Například v žádosti o vrácení přeplatku na dani je uvedeno, že poplatník žádá o vrácení