Odvod za zdravotně postižené zaměstnance není sankce

Vydáno: 8 minut čtení

Podle předpisů o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé několik povinností při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. ,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), je zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinen zaměstnat nejméně 4 % osoby se zdravotním postižením (dále také „ZP“).

Odvod za zdravotně postižené zaměstnance není sankce
JUDr.
Ladislav
Jouza
Povinnost zaměstnávat občany se ZP zaměstnavatel splní:
*
zaměstnáváním těchto občanů ve výši uvedeného povinného podílu (4 %) v pracovním poměru, (tzv. přímé zaměstnávání), nebo
*
odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům (např. zařízení invalidů, výrobní družstva apod.), nebo
*
odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozo