Take away, nebo restaurační činnost

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. dubna 2021 ve věci C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicac

Take away, nebo restaurační činnost
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty