Penalizace nároku na odpočet u osvobozeného plnění

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. dubna 2021 ve věci C-935/1 Grupa Warzywna

Penalizace nároku na odpočet u osvobozeného plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům: