Přeshraniční tankovací karty

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. března 2021 ve věci C-48/20 UAB „P.“

Přeshraniční tankovací karty
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty