Elektronická evidence tržeb (žádost o autentizační údaje)

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2021, čj. 6 Afs 274/2020-41

Elektronická evidence tržeb (žádost o autentizační údaje)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.