Povinnosti správce daně při registraci plátce DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2021, čj. 2 Afs 202/2019-50

Povinnosti správce daně při registraci plátce DPH
JUDr.
Milan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty