Okamžik vzniku nároku na úrok při exekucích

Vydáno: 1 minuta čtení

Jestliže bylo na daňovém subjektu vymáháno neoprávněně, náleží mu úrok z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu, již ode dne zahájení daňové exekuce. Je totiž nemyslitelné, aby správce daně měl neoprávněně k dispozici peněžní prostředky daňového subjektu po určité období, které by nebylo kryto úrokem z neoprávněného jednání správce daně.

Okamžik vzniku nároku na úrok při exekucích

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád