Okamžik doručení fikcí

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud poskytovatel poštovních služeb adresátovi doručované písemnosti umožnil její vyzvednutí v delší než desetidenní lhůtě, nečiní tato okolnost poučení o nastoupení fikce doručení desátým dnem od uložení vadným a doručení neúčinným.

Okamžik doručení fikcí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád