Nedostatečná identifikace svědků

Vydáno: 1 minuta čtení

Důvodná je i argumentace stěžovatele, dle které dospěl-li žalovaný k závěru, že nedisponuje dostatečnými údaji k identifikaci navržených svědků, nemohl to stěžovateli sdělit teprve v rozhodnutí, jímž bylo (odvolací) daňové řízení skončeno, neboť stěžovatel na takový závěr již nemohl jakkoli reagovat. Pokud žalovaný dospěl k závěru, že informace, které má k dispozici, mu k identifikaci navržených svědků nepostačují, byl vskutku povinen stěžovateli nejprve umožnit, aby tento nedostatek důkazního návrhu odstranil, a to kupříkladu výzvou k součinnosti, spočívající v přesnější identifikaci svědků.

Nedostatečná identifikace svědků

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád