Legitimní očekávání v daňovém řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Pouhá nečinnost veřejné správy v oblasti postihování deliktního jednání bez dalšího nezakládá legitimní očekávání, že dosud nepostihované jednání není protiprávní povahy, resp. že nebude postihováno ani nadále. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie je současně podstatné, že stěžovatelce se osobně nedostalo žádného konkrétního ujištění ze strany žalovaného, resp. správce daně, že jedná v souladu s právem, což je předpokladem práva dovolávat se legitimního očekávání (viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. 3. 2010, Sviluppo Italia Basilicata proti Komisi, C-414/08 , Sb. rozh., s. I-2559).

Legitimní očekávání v daňovém řízení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád