Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2021, čj. 7 Afs 354/2019-25

Úrok z neoprávněného jednání správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,