Daňově uznatelné výdaje a subdodavatelé

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2021, čj. 8 Afs 24/2019-44

Daňově uznatelné výdaje a subdodavatelé
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,