Nahlížení do soupisu písemností vyhledávací části spisu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2021, čj. 2 Afs 188/2019-51

Nahlížení do soupisu písemností vyhledávací části spisu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud