Kdo je osoba která "jedná jako taková"

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. března 2021 ve věci C-459/19 Wellcome Trust

Kdo je osoba která „jedná jako taková“
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce