Úskalí zasílání osvobozeného plnění do jiného členského státu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. března 2021 ve věci C-802/19 Firma Z

Úskalí zasílání osvobozeného plnění do jiného členského státu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty