Nárok na DPH z nedobytné pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. března 2021 ve věci C-507/20 FGSZ

Nárok na DPH z nedobytné pohledávky
Ing.
Jan
Rambousek,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty