Zákaz přezkoumání rozhodnutí po soudním přezkumu

Vydáno: 1 minuta čtení

Podle § 121 odst. 2 daňového řádu platí, že v rozsahu, ve kterém bylo rozhodnutí vydané při správě daní přezkoumáno ve správním soudnictví, nelze nařídit přezkoumání rozhodnutí. Uvedené ustanovení tedy zcela jednoznačně cílí na situace, kdy již bylo rozhodnutí předmětem věcného přezkumu, a to ze strany správního soudu (nikoliv ze strany správního orgánu postupujícího např. podle § 124 daňového řádu ). Nelze jej tedy aplikovat na nynější situaci, ve které nedošlo k meritornímu přezkumu původního rozhodnutí o odvolání soudem, a to právě z důvodu, že stěžovatel po vydání rozhodnutí dle § 124 daňového řádu Odvolacím finančním ředitelstvím soudu sdělil, že je uspokojen. To vedlo k zastavení předmětného soudního řízení a k vyloučení meritorního přezkumu původního rozhodnutí o odvolání ve smyslu § 121 odst. 2 daňového řádu (viz § 62 odst. 4 věta prvá s. ř. s. a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 2. 4. 2014, čj. 52 Af 1/2014-96 ). Výjimka zakotvená v § 121 odst. 2 daňového řádu se tudíž v nynější věci neuplatní.

Zákaz přezkoumání rozhodnutí po soudním přezkumu