Delegace místní příslušnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud předně souhlasí se stěžovatelem, že účelnost delegace ve smyslu § 18 odst. 1 daňového řádu musí být posuzována v kontextu celého skutkového stavu, nikoliv výhradně ve vztahu ke správci daně.

Delegace místní příslušnosti
JUDr

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád