Příliš výnosný obchod a nulová obezřetnost

Vydáno: 1 minuta čtení

…že je-li v rámci určité transakce prokázána nepřiměřenost sjednané odměny (a to jak z hlediska její výše, tak kalkulace oproti dřívějším obdobným transakcím), navázání smluvního vztahu se subjektem, se kterým žalobkyně doposud nespolupracovala a který v dané oblasti nemá zkušenosti, a to ve spojení s neuchováním dokladů od dodavatele, a především s platbou vysokého finančního obnosu v hotovosti, jsou tyto okolnosti zcela dostatečné k závěru o zapojení žalobkyně do tvrzeného podvodného jednání.

Příliš výnosný obchod a nulová obezřetnost

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty