Procesní pochybení a soudní přezkum

Vydáno: 1 minuta čtení

I v nynějším případě bylo na městském soudu, aby obdobným způsobem zvážil na straně jedné procesní pochybení správce daně a na straně druhé dopady do hmotných práv žalobkyně, a to i vzhledem ke stěžovatelově následné snaze poskytnout žalobkyni dostatečnou příležitost, aby mohla v odvolacím řízení uplatnit skutečnosti, jež by jinak mohla uplatnit v daňové kontrole.

Procesní pochybení a soudní přezkum

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní