Autorská díla a DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. ledna 2021 ve věci C-501/19 UCMR-ADA

Autorská díla a DPH
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty