Poskytnutí vozidla zaměstnanci

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. ledna 2021 ve věci C-288/19 Finanzamt Saarbrücken

Poskytnutí vozidla zaměstnanci
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty