Výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2021, čj. 3 Afs 170/2019-27

Výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti
JUDr.
Milan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů