Výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2021, čj. 3 Afs 170/2019-27

Výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti
JUDr.
Milan