Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2020, čj. 3 Afs 155/2019-40

Úrok z neoprávněného jednání správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší s

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád