Výčet nepodezřelých okolností

Vydáno: 1 minuta čtení

Ani z dalších stěžovatelem akcentovaných „podezřelých okolností“ jednoznačně nevyplývá, že by v dané věci došlo k daňovému podvodu. Pokud stěžovatel např. uváděl, že žalobce má v současné době sídlo na tzv. virtuální adrese, odkazuje soud na rozsudek ze dne 20. 2. 2020, č. j. 7 Afs 420/2018-37 , ve kterém zdejší soud užívání virtuálních sídel označil za známý jev v obchodním styku, který sám o sobě nemusí budit podezření; srov. i rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2017, č. j. 3 Afs 161/2016-51 , ze dne 31. 7. 2018, č. j. 5 Afs 252/2017-31 , či ze dne 16. 8. 2018, č. j. 9 Afs 216/2018-47 . Nezveřejňování (a to v případě žalobce a společnosti M-PRO dočasné) účetních závěrek a absence webové prezentace žalobce a společnosti M-CHEM rovněž samy o sobě nedokládají podvodné jednání. Nutno dodat, že společnosti M-CHEM i M-PRO nebyly tzv. ready made společnostmi, založenými v době uskutečňování zkoumaných obchodních případů (společnost M-CHEM byla do obchodního rejstříku zapsána v roce 1996, a společnost M-PRO pak v roce 1999, obě společnosti se konstantně zabývaly výrobou a prodejem autokosmetiky a aditiv do automobilů vyráběných pod značkami Cinol a Zarol; společnost M-PRO tak ostatně činila i posléze).

Výčet nepodezřelých okolností

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty