Přezkum žalovaného rozhodnutí v mezích žalobních bodů

Vydáno: 2 minuty čtení

Krajskému soud lze dát zapravdu v tom, že většina žalobních námitek se shodovala s námitkami odvolacími. Pokud se žalovaný s těmito námitkami pečlivě vyrovná a soud shledá závěry žalovaného správnými, je možné, aby si tyto závěry osvojil, namísto aby se pokoušel jinými slovy říci totéž. Nepostačí však převzít obecnou část odůvodnění správních rozhodnutí a případně doplnit strany správního rozhodnutí, na kterých žalovaný vypořádal obdobně znějící námitky, jako námitky žalobní. Ačkoliv stěžovatelčina žaloba je rozsáhlá a ve velké míře obecná, obsahuje i konkrétní žalobní námitky, na něž krajským soudem citované části správních rozhodnutí nedávají odpověď.

Přezkum žalovaného rozhodnutí v mezích žalobních bodů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád