Podvod na DPH a přezkum jádra podvodu

Vydáno: 2 minuty čtení

Nad rámec již uvedeného Nejvyšší správní soud ve shodě s krajským soudem uvádí, že ze spisu nevyplývá, zda lze DPH, kterou společnost PRESSTEX neodvedla, přiřadit právě k těm zdanitelným plněním, z nichž žalobce nárokoval odpočet. To by mohly případně prokázat dokumenty z daňové kontroly společnosti PRESSTEX, z nichž by vyplývalo, která plnění byla předmětem doměření DPH; požadavek krajského soudu na takové podklady nelze tudíž označit za zcela neoprávněný.

Podvod na DPH a přezkum jádra podvodu
JUDr. Ing.