Odvolání proti zajišťovacím příkazům po 30 dnech

Vydáno: 1 minuta čtení

V případě, že žalovaný nerozhodne o podaném odvolání do 30 dnů, zajišťovací příkaz se stává neúčinným ex lege a nevyvolává tak nadále žádné právní následky. Žalovaný by v takovém případě měl postupovat dle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu a řízení o odvolání zastavit. Neučiní-li tak ovšem, a o podaném odvolání přesto meritorně rozhodne, neznamená to, že by zajišťovací příkazy „obživly“. Takové rozhodnutí však není vydáno nad rámec pravomoci žalovaného ani mimo jeho věcnou příslušnost, nejedná se tedy o vadu nicotnosti, jak tvrdí stěžovatelka, ale může jít pouze o rozhodnutí nezákonné.

Odvolání proti zajišťovacím příkazům po 30 dnech
JUDr. Ing.