Funkční a riziková analýza

Vydáno: 11 minut čtení

Funkční a riziková analýza (dále také „FRa“) má pro metodiku transferových cen zcela zásadní význam. Užitím FRa je možné zjistit a porovnat, jaké funkce společnosti zúčastněné v transakcích vykonávají, jaká aktiva při těchto transakcích používají a jaká ekonomicky významná rizika nesou. Výsledky FRa, tedy rozpoznání funkčního a rizikového profilu subjektu, jsou podmínkou pro stanovení testované strany, dále pak pro výběr srovnatelných nezávislých subjektů, vhodné metody stanovení transferových cen, a výběr ukazatele ziskovosti.

Funkční a riziková analýza
Ing.
Michal
Jelínek,
PhD.
Testovanou stranou
transakce může být jakákoli spojená osoba ve skupině, a to i mateřská společnost, přičemž testovanou stranu je nutné posuzovat z pohledu konkrétní analyzované závislé transakce. Jedná se obvykle o tu stranu transakce, která vykonává méně komplexní funkce, nese méně ekonomicky významných rizik a nevlastní jedinečná hmotná či nehmotná aktiva využitelná v posuzované závislé transakci. Je tedy nezbytné analyzovat a porovnat, která ze stran má např. větší rozhodovací pravomoci, uzavírá smlouvy s dodavateli a odběrateli, kdo je zodpovědný za cenovou politiku a skladované zásoby, kdo vytváří marketingové strategie a plánuje výrobu, je zodpovědný za přepravu zboží, kvalitu výrobků, nese odpovědnost za výzkum a vývoj, vlastní patenty a know-how, tj. v případě nehmotných aktiv vykonává funkce DEMPE –
d
evelopment (vytváření),
e
nhancement (zvyšování hodnoty),
m
aintenance (udržování),
p
rotection (ochrana),
e
xploitation (využívání).
Funkce
jakožto rozhodovací pravomoc je spojená s